تعرفه ها و امکانات بیوتو

رایگان

برخی امکانات در پنل فعال می باشد
تومان 0
نامحدود
 • ایجاد نامحدود صفحه بیوتو
 • ایجاد 5 عدد بلوک‌ بیوتو
 • امکان ایجاد 50 عدد کوتاه کننده لینک
 • امکان ایجاد 30 عدد لینک فایل
 • امکان ایجاد 1 عدد کارت ویزیت مجازی
 • امکان ایجاد 0 عدد پروژه
 • امکان ایجاد پیکسل
 • امکان ایجاد 3 عدد QR CODE
 • امکان ساخت تیم
 • امکان اضافه کردن هم تیمی
 • درصد همکاری در فروش 5%
 • 19 بلوک فعال در این طرح
 • دامنه های سفارشی
 • درگاه پرداخت اختصاصی
 • 90 روز نگهداری آمار و اطلاعات
 • ایجاد آدرس سفارشی
 • Deep Link
 • نام تجاری قابل جابجایی
 • برندسازی سفارشی
 • رنگ های سفارشی
 • زمان‌بندی و محدودکننده پیوندها
 • ویژگی های سئو
 • پارامترهای UTM
 • فونت های اضافی
 • حفاظت با رمز عبور از صفحه بیوتو
 • محتوای حساس
 • پیوند جهشی
 • بدون تبلیغ
 • سفارشی CSS
 • سفارشی JS
 • دسترسی به API

اقتصادی

80 درصد از امکانات در پنل فعال می باشد
تومان79
تومان 49
ماهانه
 • ایجاد نامحدود صفحه بیوتو
 • ایجاد 10 عدد بلوک‌ بیوتو
 • امکان ایجاد 80 عدد کوتاه کننده لینک
 • امکان ایجاد 50 عدد لینک فایل
 • امکان ایجاد 3 عدد کارت ویزیت مجازی
 • امکان ایجاد 3 عدد پروژه
 • امکان ایجاد 3 پیکسل
 • امکان ایجاد 5 عدد QR CODE
 • امکان ساخت تیم
 • امکان اضافه کردن هم تیمی
 • درصد همکاری در فروش 10%
 • 38 بلوک فعال در این طرح
 • دامنه های سفارشی
 • درگاه پرداخت اختصاصی
 • 90 روز نگهداری آمار و اطلاعات
 • ایجاد آدرس سفارشی
 • Deep Link
 • نام تجاری قابل جابجایی
 • برندسازی سفارشی
 • رنگ های سفارشی
 • زمان‌بندی و محدودکننده پیوندها
 • ویژگی های سئو
 • پارامترهای UTM
 • فونت های اضافی
 • حفاظت با رمز عبور از صفحه بیوتو
 • محتوای حساس
 • پیوند جهشی
 • بدون تبلیغ
 • سفارشی CSS
 • سفارشی JS
 • دسترسی به API
محبوب ترین

تجاری

100 درصد از امکانات در پنل فعال می باشد
تومان198
تومان 99
ماهانه
 • ایجاد نامحدود صفحه بیوتو
 • ایجاد 25 عدد بلوک‌ بیوتو
 • امکان ایجاد نامحدود کوتاه کننده لینک
 • امکان ایجاد 100 عدد لینک فایل
 • امکان ایجاد 8 عدد کارت ویزیت مجازی
 • امکان ایجاد 5 عدد پروژه
 • امکان ایجاد 5 پیکسل
 • امکان ایجاد 10 عدد QR CODE
 • امکان ساخت تیم
 • امکان اضافه کردن 1 عدد هم تیمی
 • درصد همکاری در فروش 10%
 • همه بلوک ها فعال در این طرح
 • دامنه های سفارشی
 • درگاه پرداخت اختصاصی
 • 365 روز نگهداری آمار و اطلاعات
 • ایجاد آدرس سفارشی
 • Deep Link
 • نام تجاری قابل جابجایی
 • برندسازی سفارشی
 • رنگ های سفارشی
 • زمان‌بندی و محدودکننده پیوندها
 • ویژگی های سئو
 • پارامترهای UTM
 • فونت های اضافی
 • حفاظت با رمز عبور از صفحه بیوتو
 • محتوای حساس
 • پیوند جهشی
 • بدون تبلیغ
 • سفارشی CSS
 • سفارشی JS
 • دسترسی به API

سفارشی

بیشتر از تجاری نیاز دارید؟
تماس با ما
قیمت
 • ایجاد نامحدود صفحه بیوتو
 • ایجاد نامحدود بلوک‌ بیوتو
 • امکان ایجاد نامحدود کوتاه کننده لینک
 • امکان ایجاد نامحدود لینک فایل
 • امکان ایجاد نامحدود کارت ویزیت مجازی
 • امکان ایجاد نامحدود پروژه
 • امکان ایجاد نامحدود پیکسل
 • امکان ایجاد نامحدود QR CODE
 • امکان ساخت تیم
 • امکان اضافه کردن نامحدود هم تیمی
 • درصد همکاری در فروش 10%
 • همه بلوک ها فعال در این طرح
 • نامحدود دامنه های سفارشی
 • نامحدود درگاه پرداخت اختصاصی
 • تماس با ما نگهداری آمار و اطلاعات
 • ایجاد آدرس سفارشی
 • Deep Link
 • نام تجاری قابل جابجایی
 • برندسازی سفارشی
 • رنگ های سفارشی
 • زمان‌بندی و محدودکننده پیوندها
 • ویژگی های سئو
 • پارامترهای UTM
 • فونت های اضافی
 • حفاظت با رمز عبور از صفحه بیوتو
 • محتوای حساس
 • پیوند جهشی
 • بدون تبلیغ
 • سفارشی CSS
 • سفارشی JS
 • دسترسی به API

پرسش ها و پاسخ ها

آیا پس از پرداخت امکان ارتقا اشتراک وجود دارد؟

بله در هر زمانی که بخواهید می‌توانید اشتراک خود را ارتقا دهید.

در صورت عدم استفاده، زمان اشتراک نگه داشته می‌شود؟

خیر، پس از فعال‌سازی و شروع زمان اشتراک شما در صورت استفاده یا عدم استفاده، زمان اشتراک شما به صورت خودکار کم خواهد شد.