۱۷ مرداد

بهترین اندازه های تصویر اینستاگرام برای مارکتینگ برند در سال 2022

کل فرضیه اینستاگرام این است که به کاربران پلتفرم یک خروجی بصری برای به اشتراک گذاری اطلاعات بدهد. با عناصر اصلی اینستاگرام مبتنی بر تصاویر بصری، باید مطمئن شوید که محتوای شما خوب به نظر می رسد و از نظر بصری خیره کننده است. این شامل اطمینان از اندازه مناسب و واضح و شفاف به…